Liuskekivi, Jättiliuske

Oriveden mustasta liuskekivestä lohkottuja suuria kivenkappaleita porrasaskelmiksi sekä kiveyksiin.

Jättiliuskeet ovat vapaamuotoisia erityisen suurikokoisiksi lohkottuja Oriveden mustan liuskekiven kappaleita. Jättiliuskeita voidaan käyttää muun muassa porrasaskelmina tai yksittäisinä kivinä pihapoluilla. Jättiliuskeiden suuren kuormituskestävyyden vuoksi kivet soveltuvat hyvin kiveyksiin paikoitusalueille. Käytettäessä jättiliuskeita portaina, voidaan porrasaskelman nousua säädellä porrasnousun korokekivillä.

Jättiliuskeiden asentaminen käy sujuvasti käyttäen koneellista apua. Esimerkiksi tukkikouralla kivet saadaan helposti nostettua haluttuun kohtaan pihamaalla.

Osasto: